مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

این مجموعه گزارش کار های آماده تعدادی از دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی دانشگاه تبریز است. گزارش کارها در سایت rapidshare آپلود شده اند.

1. ویسکوزیته مایعات ـ ویسکوزیته در دماهای مختلف ـ تعیین ویسکوزیته به روش صنعتی

2. مویینگی 

3. تعیین مرکز فشار - استغراق کامل - استغراق ناقص

4. اریفیس - روزنه - ونتوری - شیپوره - لوله پیتو - دبی سنجی سیالات - افت فشار خط لوله - افت فشار موضعی

5. پمپ سانتریفیوژ ( گریز از مرکز ) - پمپ محوری ( کاپلان ) 

6. سرریز - پرش هیدرولیکی

|+| نوشته شده توسط petro85 در و ساعت   
 گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات
گزارش کار آزمایشگاه مکانیک سیالات

 دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط petro85 در و ساعت   
111

JavaScript Codes 111